• banner2 (16)
 • banner1 (20)
 • banner3 (9)

Biziň şygarymyz:

 • Müşderi biziň hudaýymyz we birinji ýerde goýýan hilimizdir

  Müşderi biziň hudaýymyz we birinji ýerde goýýan hilimizdir

 • Islendik wagt müşderiler üçin pikir etmek

  Islendik wagt müşderiler üçin pikir etmek

 • Meseläni ileri tutuň

  Meseläni ileri tutuň

Önümlerimiz

Biz hakda

“HuiZhou VIVIBetter gaplama Co., Ltd” 2015-nji ýylda 1 million ýuana maýa goýum bilen döredildi.Zawodda 1000 inedördül metrlik 5 tehnik bilen birlikde 50-den gowrak işgär bar, önümçiligiň ýyllyk jemi bahasy 5 milion ýuana ýetdi.Dizaýndan, çapdan başlap, gaýtadan işlemäge çenli hyzmat edip bileris.

Has gowy ösüş üçin VIVIBetter bäsdeşlige ukyplylygyny we täsirini güýçlendirmek üçin hemmetaraplaýyn kämilleşdirer we özgerder.VIVIBetter, her bir müşderi üçin gowulaşmagy we ygrarlylygy dowam etdirip, işgärleriň gatnaşmagynyň hil syýasatyny talap edýär.ISO9001 Hil barlagy ulgamyny we ISO14001 daşky gurşawy dolandyryş ulgamyny döredýäris.VIVIBetter, OEM we ODM hyzmatyny goşmak bilen, ylmy we täsirli dolandyryş, ýokary hilli önüm , amatly baha, takyk we täsirli hyzmat bilen müşderilerden gowy abraý gazandy.

“VIVIBetter” -iň esasy önümlerinde her dürli çagalar kitaby we ses kitaby, duýgur kitap, “Pop up book”, adaty kitap, gutlag kartasy we käbir beýleki gaplaýyş önümleri bar.Müşderilerden PDF ýa-da AI laýyklykda önüm öndürýäris ýa-da zerur bolsa olar üçin dizaýn edýäris.

Halkara bazary biziň esasy söweş meýdanymyzdyr .Bir daşary ýurtdan gelýän söwda kompaniýamyzyň 80% -ini eýeleýär. Dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderilere iň oňat hilli önümleri hödürlemegi umyt edýäris.

Biziň şygarymyz. "Müşderi biziň hudaýymyz we hilimiz birinji orunda durýar .Haýsy wagt müşderiler üçin pikir etmek.Meseläni ileri tutuň ”

Köpräk oka

Täze önümler